HUYỆN CÁT TIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN THÊM 3 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT HẠNG 3 SAO

21.12.2022 09:21117 đã xem

         Huyện Cát Tiên vừa có thêm 3 sản phẩm được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng năm 2021 (đợt 2).

           3 sản phẩm OCOP của huyện Cát Tiên vừa được công nhận là: Mật ong Dú Cát Tiên của Tổ hợp tác Ong Dú Cát Tiên, Tiêu sọ Đồng Nai Thượng của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm và Bột Ca cao nguyên chất Cát Tiên của Tổ hợp tác sản xuất chế biến Ca cao.

Mật ong Dú Cát Tiên vừa được công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao

Mật ong Dú Cát Tiên vừa được công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao

         Sản phẩm OCOP được công nhận, được sử dụng logo OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và các quy định hiện hành. Kết quả công nhận xếp hạng có giá trị trong 3 năm.

          Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thông qua phát triển nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đến nay, huyện Cát Tiên đã có 9 sản phẩm được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 4 sao, trong đó có 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

          Kết quả này cho thấy, chất lượng các loại nông sản trên địa bàn huyện Cát Tiên ngày càng được nâng cao và công nghệ chế biến nông sản cũng luôn được quan tâm, chú trọng, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Tin tức khác