Thông báo tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Viễn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

14.03.2024 14:0331 đã xem

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Viễn vừa ra Thông báo số 46/TB-MTTQ-BTT về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Viễn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Thông báo này, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Viễn lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Thời gian diễn ra Đại hội bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/3/2024, kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 29/3/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường UBND xã Gia Viễn.

Bấm vào đây để xem nội dung văn bản: số 46 tb tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tqvn xã gia viễn lần thứ x nhiệm kỳ 2024 - 2029_0001.pdf

Tin tức khác