Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024

20.03.2024 10:4330 đã xem

Ngày 19/3/2024, Điện lực Cát Tiên ban hành Thông báo số 191/TB-ĐLCT về việc tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024 để bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Bấm vào đây để xem nội dung thông báo: thông báo tạm ngưng cung cấp điện tuần 13-2024.pdf

Tin tức khác