Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024

13.03.2024 15:5459 đã xem

Ngày 13/3/2024, Điện lực Cát Tiên ban hành Thông báo số 148/TB-ĐLCT về việc tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024 để bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Bấm vào đây để xem nội dung thông báo: thông báo tạm ngưng cung cấp điện tuan 12-2024.pdf

Tin tức khác