Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 01/4/2024 đến 05/4/2024

01.04.2024 16:0225 đã xem

Ngày 27/3/2024, Điện lực Cát Tiên ban hành Thông báo số 213/TB-ĐLCT về việc tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024 để bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Bấm vào đây để xem nội dung thông báo: tbcd cat tien tuan 14-24.pdf

Tin tức khác