Tài liệu hỏi - đáp_ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

13.03.2024 14:4843 đã xem

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, xin giới thiệu một số nội dung hỏi – đáp liên quan đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

Bấm vào đây để xem tài liệu: tài liệu hỏi - đáp_ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.pdf 

 

Tin tức khác