PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN

21.12.2022 09:1563 đã xem

Với định hướng nâng cao chất lượng, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao giá trị sản xuất, huyện Cát Tiên đã tập trung xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất tập trung, chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp hữu cơ và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Mô hình vườn mẫu trong canh tác cây sầu riêng ở xã Quảng Ngãi

Mô hình vườn mẫu trong canh tác cây sầu riêng ở xã Quảng Ngãi

             Trong năm 2021, toàn huyện Cát Tiên có 7.600 hecta sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng được 2 mô hình chăn nuôi bò an toàn sinh học, 2 mô hình chăn nuôi bò hữu cơ; đồng thời phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đăng ký quản lý truy xuất nguồn gốc cho 4 sản phẩm, lập hồ sơ trình 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; hỗ trợ liên kết sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích 50 hecta và xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa trên diện tích 100 hecta.

Tin tức khác