PHÁT ĐỘNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂU MẪU VỀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

21.12.2022 09:2882 đã xem

Sáng ngày 15/12/2022, UBND huyện Cát Tiên đã tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Quảng Ngãi. Dự lễ phát động xây dựng mô hình có đồng chí Trần Thị Phúc - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện; lãnh đạo Hội LHPN huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Quảng Ngãi; Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội cùng đại diện các gia đình ở thôn 3, xã Quảng Ngãi.

Toàn cảnh lễ phát động xây dựng mô hình

Toàn cảnh lễ phát động xây dựng mô hình

Các đại biểu dự lễ phát động xây dựng mô hình

Các đại biểu dự lễ phát động xây dựng mô hình

           Phát biểu tại lễ phát động xây dựng mô hình, bà Trần Thị Phúc - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện nêu rõ, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, qua đó thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện; đồng thời góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, bình đẳng giới; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, phát huy các giá trị truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xoá bỏ các tập quán lạc hậu trong gia đình, UBND huyện Cát Tiên tổ chức triển khai xây dựng mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình tại thôn 3, xã Quảng Ngãi. Từ việc thành lập mô hình, các gia đình là thành viên của mô hình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình trong cộng đồng cùng thực hiện tốt Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, cụ thể gồm 5 tiêu chí là: tiêu chí ứng xử chung trong gia đình là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; tiêu chí ứng xử của vợ, chồng là chung thủy, nghĩa tình; của cha mẹ với con, ông bà với cháu là gương mẫu, yêu thương; của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép; của anh, chị, em trong gia đình là hòa thuận, chia sẻ, từ đó xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Bà Trần Thị Phúc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu tại lễ phát động

Bà Trần Thị Phúc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu tại lễ phát động

           Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Quảng Ngãi đã phát biểu hưởng ứng xây dựng mô hình, đồng thời công bố Quyết định thành lập mô hình và Ban chủ nhiệm mô hình. Theo đó, mô hình kiểu mẫu về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phòng, chống bạo lực gia đình tại thôn 3, xã Quảng Ngãi được thành lập ban đầu có tổng số 30 thành viên là các gia đình ở trên địa bàn thôn, không giới hạn độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Ban chủ nhiệm mô hình gồm có 5 thành viên do Trưởng thôn làm Chủ nhiệm mô hình.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi Vũ Văn Nguyên phát biểu hưởng ứng xây dựng mô hình trên địa bàn xã

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi Vũ Văn Nguyên phát biểu hưởng ứng xây dựng mô hình trên địa bàn xã

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm và các thành viên của mô hình

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm và các thành viên của mô hình

           Từ mô hình kiểu mẫu, UBND huyện Cát Tiên sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong toàn huyện.

Tin tức khác