Một số quy định về thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản

21.03.2024 15:2755 đã xem

Ngày 19/3/2024, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 1382/CTLĐO-TTHT về việc tuyên truyền Một số quy định về thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Thuế, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được phép khai thác khoáng sản biết, thực hiện.

Cục Thuế biên soạn tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản” để tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế biết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Bấm vào đây để xem tài liệu: tltt_ mot so quy dinh ve thue doi voi hoat dong khai thac tnks.pdf

Tin tức khác