KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ GIA VIỄN

04.06.2024 08:5732 đã xem

Ngày 31/5/2024, HĐND xã Gia Viễn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong những tháng đầu năm mặc dù ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của UBND huyện và các Phòng, Ban của huyện, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ xã, giám sát chặt chẽ của HĐND xã, sự phối hợp của Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể xã cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và toàn thể dân nhân trên địa bàn xã., tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.  Tổng diện tích cây trồng 6 tháng đầu năm đạt 2.264,5 ha, đạt 87,9 % kế hoạch năm của xã, tăng so với cùng kỳ 2,37%. Tổng sản lượng lương thực đạt 6.923,5 tấn  và tăng 5,26% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước (đến ngày 10/5/2024) đạt 545 triệu đồng, đạt 53,45% kế hoạch (trong đó, thuế, phí: 492 triệu đồng), phấn đấu đến hết tháng 6 đạt trên 60% kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,01%; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống hạn, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường, không xảy ra cháy rừng; triển khai kịp thời các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn; các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm; chất lượng dạy và học được nâng lên ở các bậc học, duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm chú trọng; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024; tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã thảo luận các nội dung cử tri, nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND xã phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm một số nội dung về các ý kiến thảo luận của đại biểu và một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của UBND xã trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2024.

         Kỳ họp thứ 9 HĐND xã đã xem xét các tờ trình của UBND xã, Thường trực HĐND xã, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 05 dự thảo Nghị quyết của kỳ họp bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2023; Nghị quyết phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2023 sử dụng năm 2024; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 và Nghị quyết cho thôi làm Đại biểu HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tin tức khác