Hưởng ứng sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

13.03.2024 16:2338 đã xem

Sự kiện tắt đèn hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Bộ Công Thương phát động sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 23/3/2024.

Giờ trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30, thứ Bảy, ngày 23/3/2024.

Ngày 11/3/2024, UBND huyện Cát Tiên đã ban hành Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Điện lực Cát Tiên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. 

Bấm vào đây để xem nội dung văn bản: so 275 tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024.pdf

 

Tin tức khác