HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023; PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024

29.02.2024 13:59114 đã xem

Sáng ngày 28/02/2024, xã Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đinh Thị Thảo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Trần Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng xã; Thường trực MTTQ và Trưởng, phó các đoàn thể xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn, bản và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong năm 2023.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023;
 phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng xã nhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, năm 2023, xã đã tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2024, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới công tác khen thưởng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực và lợi thế của địa phương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Trần Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng
Thi đua khen thưởng xã phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2023; các tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được biết thêm những cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công tác, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh.

Hội Nông dân xã phát biểu tham luận tại hội nghị

Sau một năm phát động và triển khai thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn xã đã phát triển mạnh mẽ từ các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, các  thôn, bản; đã có nhiều mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng đã giúp cho các phong trào thi đua trở nên sôi nổi và có ý nghĩa hơn. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023. Để công tác thi đua khen thưởng năm 2024 đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí Trần Quốc Huy, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản trên địa bàn xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua. Đồng thời, đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã trao tặng giấy khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực trong năm 2023.

Lãnh đạo xã tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Lãnh đạo xã tặng Giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Trần Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng xã nhấn mạnh việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2024 phải tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của địa phương, với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phát triển”.

Để hưởng ứng sự quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã đã đại diện cho MTTQ xã và các tổ chức thành viên, đại diện Khối đại đoàn kết toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua, khẳng định sẽ quyết tâm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã phát biểu hưởng ứng thi đua năm 2024

Tại hội nghị, UBND xã đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản trên địa bàn xã. Theo đó, xã phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.

Lãnh đạo UBND xã và đại diện các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản ký kết giao ước thi đua

Tin tức khác