HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

21.12.2022 09:2352 đã xem

Sáng ngày 31/3/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cát Tiên tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Cao Trí - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên của Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch; địa chính - xây dựng và Trưởng công an các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tham dự tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tham dự tại hội nghị

         Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tư pháp đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

          Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có một số điểm mới như tăng mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực giao thông đường bộ; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… đồng thời, bổ sung mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực như: cản trở hoạt động tố tụng; cứu nạn, cứu hộ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. Luật cũng bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính…

         Hội nghị cũng phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 như: Nghị định số 118/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 116/2021 của Chính phủ hướng dẫn luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định 120/2021 ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 140/2021 ngày 31/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

           Việc triển khai, tập huấn Luật nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức pháp luật mới có hiệu lực thi hành, góp phần triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Tin tức khác