Giới thiệu chung

26.10.2022 08:47155 đã xem

Gia Viễn là một xã thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngViệt Nam.

Xã Gia Viễn có diện tích 28,76 km², mật độ dân số đạt 238 người/km².

Tin tức khác