Giá nông sản và vật tư tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 16/03 - 23/03/2022)

16.03.2022 10:1362 đã xem

I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

20.000

35.000

 

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

3.000

10.000

 

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

3.000

10.000

 

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Xà lách lolo xanh (Đà Lạt)

Kg

16.000

20.000

25.000

28.000

 

Giảm 15.000

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

20.000

30.000

 

6

Hành lá

Kg

12.000

25.000

 

7

Su su

Kg

6.000

12.000

 

8

Su hào

Kg

8.000

20.000

 

9

Củ dền

Kg

4.000

10.000

 

10

Ớt sừng

Kg

20.000

30.000

Giảm 2.000

11

Đậu leo

Kg

12.000

25.000

Giảm 5.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

20.000 

28.000 

 

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

45.000 

55.000 

 

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

45.000 

55.000 

 

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

20.000

28.000

 

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

30.000

38.000

Giảm 5.000

17

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

 

18

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

50.000

 

Tăng 1.000

19

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

60.000
55.000

 

 

20

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)

Kg

135.000
175.000

 

Tăng 20.000

Tăng 10.000

21

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

45.000

 

Tăng 5.000

22

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

35.000

 

Tăng 5.000

23

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

21.000

 

Tăng 3.000

24

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

32.000
30.000

 

 

25

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

85.000

 

Tăng 5.000

26

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

70.000

 

Tăng 5.000

27

Hoa đồng tiền

Chục

40.000

 

Tăng 10.000

28

Hoa cẩm chướng

2 chục

35.000

 

Tăng 3.000

29

Hoa cát tường

Kg

80.000

 

Tăng 10.000

30

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Kg

39.500

40.000

 

 

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

800.000

Tăng 50.000

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

500.000

Tăng 100.000

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

200,000

 

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

225,000

 

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

700.000

Tăng 50.000

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

650,000
790,000

 

Tăng 140.000

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

 

8

Phân DAP con ó Pháp (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.250.000

Tăng 150.000

 

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

- Sản phẩm rau, củ, quả: Ớt sừng 20.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; đậu leo 12.000 đồng/kg, pó xôi 30.000 đồng/kg, đều giảm 5.000 đồng/kg; xà lách lolo xanh Đà Lạt 20.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg so với tuần trước (Sau khi tăng mạnh tuần trước, tuần này một số loại rau xà lách lolo xanh, pó xôi… nguồn cung tăng trở lại nên giá giảm mạnh so với tuần trước).

- Sản phẩm hoa: Do nguồn cung khan hiếm nên giá các loại hoa Đà Lạt tiếp tục tăng so với tuần trước, cụ thể: Hoa cẩm chướng 35.000 đồng/bó, hoa cúc chùm 21.000 đồng/bó, đều tăng 3.000 đồng/bó; hoa cúc cành 35.000 đồng/chục, hoa lay ơn 45.000 đồng/chục, hoa lily Sorbone và Concador 70.000 – 85.000 đồng/bó, đều tăng 5.000 đồng; hoa đồng tiền 40.000 đồng/chục, hoa cát tường 80.000 đồng/kg, đều tăng 10.000 đồng so với tuần trước.

- Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 39.500 đồng/kg, ổn định giá so với tuần trước.

- Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 175.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; kén tằm (tại Đạ Tẻh) 135.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; lợn hơi 50.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như gà hơi, sữa bò… có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Sản phẩm vật tư phân bón: Phân kali Phú Mỹ 700.000 đồng/bao, đạm Phú Mỹ 800.000 đồng/bao, đều tăng 50.000 đồng/bao; đạm SA Nhật 500.000 đồng/bao, tăng 100.000 đồng/bao; phân NPK 16-16-8 Việt Nhật 790.000 đồng/bao, tăng 140.000 đồng/bao; phân DAP con Ó Pháp 1.250.000 đồng/bao, tăng 150.000 đồng/bao. Giá các loại vật tư phân bón tăng là do nguồn cung phân bón trên thế giới sụt giảm, các nguyên liệu đầu vào và cước phí vận chuyển tăng mạnh dẫn đến giá phân bón trong nước tiếp tục tăng. Giá phân bón đang ở mức rất cao, gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đầu tư vào sản xuất.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các loại rau hoa Đà Lạt do nguồn cung khan hiếm nên giá tiếp tục tăng. Các sản phẩm vật tư phân bón vẫn duy trì mức giá cao. 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

Tin tức khác