Đảng uỷ

26.10.2022 09:00132 đã xem

Họ và tên: Trần Quốc Huy

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã 

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Đinh Thị Thảo

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

Họ và tên: Trần Thế Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã 

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

Tin tức khác