Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2028 trên địa bàn xã Gia Viễn

13.06.2023 14:5478 đã xem

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2028 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn. 

                           

                                                                                          Cử tri thôn Vân Minh vui mưng đi bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban nhân dân thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở thôn, bản, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

                                                             Cử tri Bản Brun bỏ phiếu bầu Trưởng bản nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 10/6/2023, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của UBND xã Gia Viễn, cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Stt

Thôn/bản

Tổng số cử tri đại diện hộ

Số cử tri tham gia bỏ phiếu

Kết quả trúng cử

Người ứng cử

Kết quả

1

Trung Hưng

284

284

Nông Văn Hổ

Trúng cử

2

Tân Xuân

180

180

Lâm Văn Hiên

Trúng cử

3

Vân Minh

135

135

Lâm Thị Thủy

Trúng cử

4

Brun

24

24

Điểu K Vinh

Trúng cử

5

Trấn Phú

150

150

Lê Văn Nghị

Trúng cử

6

Hòa Thịnh

108

108

Mai Văn Hùng

Trúng cử

7

Liên Phương

108

108

Phạm Thị Oanh

Trúng cử

8

Tiến Thắng

169

169

Đặng Thị  Bích Ngọc

Trúng cử

Tin tức khác