Cát Tiên: Giải ngân 450 triệu đồng cho các hộ vay chăn nuôi bò sữa

20.12.2022 16:3898 đã xem

(LĐ online) - Ngày 15/12, Hội Nông dân huyện Cát Tiên đã tiến hành giải ngân số tiền 450 triệu đồng cho các hộ nông dân tham gia Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025.

 

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Nông dân huyện Cát Tiên tổ chức giải ngân 450 triệu đồng vốn vay cho các hộ dân

 

Tại buổi lễ, đại diện Hội Nông dân huyện đã đã thông qua Quyết định phê duyệt vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện với tổng số tiền 450 triệu đồng cho 9 hộ nông dân tham gia đề án, mỗi hộ nông dân được hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Trong đó, xã Quảng Ngãi có 3 hộ nông dân và 6 hộ nông dân của thị trấn Phước Cát. Hội Nông dân huyện yêu cầu các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt, trả gốc và phí đúng kỳ hạn, đúng theo hợp đồng đã ký kết để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời tích cực tuyên truyền hội viên nông dân nhân rộng các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Triển khai Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện Cát Tiên đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, tổ chức, cá nhân về các nội dung của đề án; các tiềm năng, lợi thế và các điều về nhân lực, nguồn lực, nguồn nguyên liệu thức ăn, khí hậu, thổ nhưỡng... trên đại bàn huyện phù hợp cho phát triển chăn nuôi bò sữa; phương án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đến nay, các hộ nông dân đăng ký số lượng nuôi với tổng số lượng là 226 con với 28 hộ, thuộc 4 địa phương là xã Quảng Ngãi, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát; trong đó, hộ nuôi ít nhất là 5 con nhiều nhất là 30 con.

Tin tức khác